Pdf

Cesta v Bevče potrebuje pločnik

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Cesta v Bevče, brez pločnika, hitrih voznikov pa je vedno več, pešci ...

Odgovor: Pred časom je MO Velenje imela zagotovljena sredstva za izvedbo projekta »Pločnik ob cesti v Bevče«. Glede na to, da bi moral pločnik potekati po zasebnih zemljiščih ob cesti, smo predstavnike KS Gorica prosili, ...

Podrobnosti

Objava

Cesta v Bevče, brez pločnika, hitrih voznikov pa je vedno več, pešci zelo ogroženi. Pločniki ob Goriški cesti pa so postali parkirišča, kar je za šolarje in pešce zelo nevarno.

Odgovor

Pred časom je MO Velenje imela zagotovljena sredstva za izvedbo projekta »Pločnik ob cesti v Bevče«. Glede na to, da bi moral pločnik potekati po zasebnih zemljiščih ob cesti, smo predstavnike KS Gorica prosili, da z lastniki dosežejo dogovor, da bi ti brezplačno odstopili 1,2 m širok pas zemljišča ob cesti, na katerem bi potem MO Velenje lahko zgradila pločnik. Do dogovora na žalost ni prišlo, zato se potem pločnik tudi ni izvedel. V kolikor bo do dogovora prišlo, bomo rezervirali sredstva v proračunu in pločnik uredili, saj je vsaj v delu med hišami res potreben.

Poslano: 13. 10. 12