Pdf

Prenizke klopi v Velenju

Poslal Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto"

Povzetek

Vprašanje: Klopi v Velenju so prenizke, zato jih veliko starejših ne more uporabiti.

Odgovor: Ob zamenjavi obstoječih in pri nabavi novih klopi bomo pozorni tudi na višino sedenja. Hvala, da ste nas opozorili na to.

Podrobnosti

Objava

Klopi v Velenju so prenizke, zato jih veliko starejših ne more uporabiti.

Odgovor

Ob zamenjavi obstoječih in pri nabavi novih klopi bomo pozorni tudi na višino sedenja. Hvala, da ste nas opozorili na to.

Poslano: 26. 10. 15