Pdf

Parkirišče brez javne razsvetljave; grbina na Foitovi

Poslal Darinka Barle, darinka.barle@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Stanovalci bloka Foitova 8, Velenje so me opozorili, da na njihovem parkirišču ni javne razsvetljave, ker je luč že dalj časa v okvari. Prav tako sem opazila pred vhodom Mestne četrti Levi breg zahod na Foitovi 2 nevarnost za pešce, ker je dvignjen odtočni jašek in površina ni ravna. Nastala je velika grbina, posebno nevarna za padec (zlom, zvin noge ali še kaj hujšega) ob slabi vidljivosti.

Odgovor: Odgovor glede grbine na Foitovi 2: Parcela, na kateri je posedeno dvorišče (zato je jašek dvignjen), je v lasti etažnih lastnikov. Predlagamo, da se za rešitev obrnejo na upravnika bloka. Odgovor glede razsvetljave na parkirišču na Foitovi 8: Iz Urada za komunalne dejavnosti MOV so pred tednom dni obvestili Elektro Celje, da je luč v okvari. Navadno se tovrstne zadeve uredijo v štirinajstih dneh.

Podrobnosti

Objava

Stanovalci bloka Foitova 8, Velenje so me opozorili, da na njihovem parkirišču ni javne razsvetljave, ker je luč že dalj časa v okvari.

Prav tako sem opazila pred vhodom Mestne četrti Levi breg zahod na Foitovi 2 nevarnost za pešce, ker je dvignjen odtočni jašek in površina ni ravna. Nastala je velika grbina, posebno nevarna za padec (zlom, zvin noge ali še kaj hujšega) ob slabi vidljivosti.

Odgovor

Poslano: 14. 2. 15