Pdf

Indukcijska zanka v Domu kulture Velenje

Poslal Ljudmila Krajnc, milja.krajnc@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Zakaj indukcijska zanka v Domu kulture Velenje ni vključena med vsako predstavo? Se moramo občani sami prepričati, ali bo zanka vključena, preden se odločijo za ogled predstave?

Odgovor: V veliki dvorani Doma kulture Velenje je indukcijska zanka vedno vklopljena. Naš sistem deluje le pri ozvočenih dogodkih (torej pri tistih, kjer je govor ali glas usmerjen na direkten mikrofon). Omenjena gledališka predstava ni bila ozvočena.

Podrobnosti

Objava

Sem naglušna oseba. Obveščena sem bila, da je v kulturnem domu Velenje za boljše spremljanje predstav za naglušne osebe vgrajena indukcijska zanka. Zelo sem se razveselila, da bom kot ljubiteljica kulture lahko spremljala predstave, a sem bila zelo razočarana. Ogledala sem si predstavo Prevaranta v krilu in razumela samo 20 % videnega. Po zanimanju v Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje sem dobila informacijo, da indukcijska zanko verjetno sploh ne vklapljajo vedno. Ali se moram potem sama prepričati, če bo zanka vklopljena predno se odločim za ogled predstave? Hvala in lep pozdrav.

Odgovor

V veliki dvorani Doma kulture Velenje je indukcijska zanka vedno vklopljena. Naš sistem deluje le pri ozvočenih dogodkih (torej pri tistih, kjer je govor ali glas usmerjen na direkten mikrofon). Omenjena gledališka predstava ni bila ozvočena.

Poslano: 02. 12. 14