Pdf

Novi bloki na Gorici

Poslal Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto", katja.remicnovak@velenje.si

Povzetek

Vprašanje: Lesene ograje novih blokov na Gorici so brez oblikovne "fantazije".

Odgovor: Spoštovani! Pri zunanji zasnovi objekta, kamor spadajo tudi lesene ograje, se skuša ob zasledovanju varnostnih in projektnih zahtev izbrati čim bolj nevtralno obliko, ki bo skladna z umeščanjem objekta v obstoječe okolje. Nemogoče je namreč doseči, da bi zunanja podoba novih stanovanjskih objektov zadostila okusu vsakega občana. Zato pa prosti trg nepremičnin na tem mestu omogoča, da si občan izbere svoje bivanjsko okolje v skladu s svojimi željami in pričakovanji. Prijazen pozdrav!

Podrobnosti

Objava

Lesene ograje novih blokov na Gorici so brez oblikovne "fantazije".

Odgovor

Poslano: 18. 6. 14