Pdf

Nezadovoljstvo z obveščanjem starejših o kulturnih prireditvah v Velenju

Poslal Nepoznan Nepoznan

Povzetek

Vprašanje: Starejši so premalo seznanjeni z kulturnimi dogodki. Prav tako bi potrebovali spremstvo na kulturne prireditve. Želijo si izvedeti, kakšni so kanali obveščanja. Predlagajo novost: spremljevalca starejšim

Odgovor:

Podrobnosti

Objava

Želeli bi, da se obveščenost starejših ljudi za kulturne dogodke v mestu izboljša. Starejši bi potrebovali spremstvo na kulturne dogodke. Kako in kdo nam bo to spremstvo zagotovili?

Odgovor

Na Festivalu Velenje vsak mesec objavimo dogodke v mestu v Napovedniku dogodkov, ki se ga da brezplačno dobiti v vseh javnih institucijah v mestu: knjižnici, galeriji, ZD, TIC-u, MOV itn. Koledar dostavimo tudi na sedež Univerze za 3. zivljenjsko obdobje in Dom za varstvo odraslih. Na željo lahko koledar prireditev pošljemo tudi na dom. Informacije o dogajanjih objavljamo tudi na videostraneh VTV-ja in na oglasnih straneh Našega časa. Za posamezne sklope prireditev izdajamo tiskovine, za skoraj vsak dogodek pa tudi letake, ki so dostopni v mestu. Na brezplačni telefonski številki 080 88 09 lahko dobite informacije o dogodkih čez dan, ki so posneti na avtomatski odzivnik. Ob vsej tej oglaševalski mreži, obveščenost občanov ne bi smela biti problem. Morda ste potrebovali samo informacije, kje vse v mestu jih lahko pridobite ali do njih dostopate.

Ideja za spremstvo odraslih na kulturne dogodke je izvrstna. Predlagamo, da bi to izvajali prostovoljcu društev in organizacij v Velenju ali pa srednješolci v okviru izbirnih vsebin. Morda pa ne bi bil odveč tudi posebni poziv ODBORU ZA STAREJŠE OBČANE IN OBČANKE na Mestni občini Velenje za tovrstno akcijo.

Poslano: 03. 2. 14