Pdf

Dvig izvidov v ZC

Poslal Slavica Roškar, jesenima@roskar.si

Povzetek

Vprašanje: Zakaj morajo pacienti sami dvigovati laboratorijske izvide?

Odgovor: Laboratorijske izvide vedno prevzame medicinska sestra, razen če pacient izrecno zahteva, da jih želi prevzeti sam.

Podrobnosti

Objava

Zakaj morajo starejši sami dvigovati laboratorijske izvide, ker nekateri to težko storijo (težko gibljivi).

Odgovor

Laboratorijske izvide vedno prevzame medicinska sestra, razen če pacient izrecno zahteva, da jih želi prevzeti sam.

Poslano: 23. 9. 13