Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Viden

Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Informacije

Naslov: Kopališka 3, 3320 Velenje

Telefon: 03 8961 744

Spletna stran: http://www.velenje.si/787

Opis

Skupna občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v katero je vključenih 15 občin ustanoviteljic.

Iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko.

Iz področja varstva okolja pa se del nalog opravlja tudi za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje.

Naloge

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Od januarja 2005 je medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji. Konec leta 2008 je bil sprejet Občinski program varnosti Mestne občine Velenje kot je določeno v Zakonu o občinskem redarstvu.

V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,

– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,

– vzdrževati javni red in mir.

Uradne ure medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki ima poslovne prostore na naslovu Kopališka 3, Velenje so določene z Odredbo o delovnem času, poslovnem času in uradnih ur uprave Mestne občine Velenje:

•ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure •torek od 8.00 do 14.30 ure •sreda od 8.00 do 17.00 ure •petek od 8.00 do 13.00 ure

Objave

Prejem objave Datum odgovora Področje Naziv objave Poslal Odgovoril
3. 2. 14 3. 2. 14 Stavbne in zunajstavbne površine Ukrepanje zoper neodgovornim lastnikom psov Nepoznan Nepoznan Na vprašanje je odgovorila ustanova Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja
21. 10. 14 18. 11. 14 Stavbne in zunajstavbne površine Nevarna rastlina Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" Na vprašanje je odgovorila ustanova Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja
21. 10. 14 21. 10. 14 Stavbne in zunajstavbne površine Urejenost grajskega hriba Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" Na vprašanje je odgovorila ustanova Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja
25. 11. 19 17. 12. 19 Stavbne in zunajstavbne površine Poškodovana zelenica Darinka Barle Na komentar je odgovorila ustanova Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja