Več o projektu

Starosti prijazna mesta (SPM) je dopolnitev projekta – gibanja SPM, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. V Sloveniji, skrbi za uvajanje SPM, v sodelovanju z županstvi in slovensko vlado, Inštitut Antona Trstenjaka.

Ljudje žive dlje, več kot polovica jih živi v mestih. Velikost mest, število prebivalcev, narašča hitreje, kot pa so na to rast pripravljena mesta.

Spletna stran Starosti prijazno mesto (SPM) je namenjena starejšim, da lahko podajajo pobude (vprašanja, predloge, komentarje), ki lahko pripomorejo, da postanejo njihova mesta prijaznejša do starejših, s tem pa tudi za vse ostale. Pobudo lahko vnesejo v računalnik, z namenom, da dobijo nanjo tudi odgovor. Lahko spremljajo, komu je bila pobuda posredovana in kakšen je odgovor.

Seveda so podane pobude lahko tudi osnova za delo ustanov, občinske uprave, da jih lahko uvrstijo tudi v svoje programe.