Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagala Darinka Barle dne 22.12.2014

Ob stanovanjskem bloku Cesta Borisa Kraigherja 8 a je na zelenici lepa breza, ki pa je žal previsoka. Od lanskega žledu visi na drevesu zlomljena velika veja. Bojim se močnega vetra, kajti veje breze grozeče opletajo blizu oken in kaj lahko se zgodi materialna škoda. Predlagam rešitev: Obrezati brezo tako v višino kot polomljene veje.

Hvala za obvestilo. Koncesionarja bomo takoj obvestili o zadevi in od njega zahtevali ustrezne ukrepe.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 22.12.2014


Predlagala Darinka Barle dne 18.12.2014

V nekaterih časovnih terminih t.i. "špicah" je na Prešernovi cesti na križišču s Cesto talcev (pri pekarni Presta) velik zastoj prometa - enako kot na Tomšičevi cesti. Ker imajo pešci prednost pred avtomobili, ki s Prešernove ceste zavijajo desno, vozniki zapirajo pot avtomobilom, ki zavijajo levo. Tako lahko zavije levo le nekaj avtomobilov, potem pa spet (pre)dolgo čakanje na zeleno luč za zavijanje levo (oz. desno). Vmes se vključijo v kolono še vozniki, ki prihajajo s parkirišča pred pekarno Presta in zavijajo levo ter vozniki, ki prihajajo izza bloka Prešernova 22 in zavijajo desno. Predlagam rešitev: 1. Semafor za zavijanje v levo 2. Daljši zeleni interval za voznike, ki pripeljejo po Prešernovi cesti 3. Enako kot na Tomšičevi (križišče pri Šumiju)

Semafor v križišču Ceste talcev in Prešernove ceste deluje odvisno od semaforja v križišču Ceste talcev in Foitove ceste. Slednji je nastavljen tako, da se čim hitreje prazni glavna prometna smer Velenje – Šoštanj. Temu načinu je prilagojen tudi problematični semafor. Pretočnost prometa v križišču še dodatno »ovirajo« pešci, ki prečkajo cesto, vendar je njihov zeleni val nastavljen na minimum, tako da lahko v danem času spelje skozi križišče čim več vozil.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.03.2015


Vprašal-a neznan neznan dne 10.12.2014

Zakaj luči okoli jezera ne svetijo ponoči? Luči so nameščene, vendar ne delujejo. Hvala za odgovor.

Baterije, ki napajajo razsvetljavo, se polnijo s pomočjo vetra in sonca. Če tri tedne ni pogojev (sonca in vetra), ne morejo goreti. Danes na primer, ko je sončno in vetrovno, bodo luči gorele vsaj še pet do sedem dni, tudi če ne bo vetra in sonca.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 10.12.2014


Vprašal Rafko Berločnik dne 08.12.2014

Še vedno ni pločnika proti Lipi. Kdaj bo urejen?

V kolikor bomo imeli razpoložljiva finančna sredstva, bomo pločnik izvedli v letu 2015.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Vprašal-a Koordinacijski odbor v projekt "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 04.12.2014

Zakaj traja tako dolgo, da se popravi luč na semaforju, kadar se le-ta pokvari?

Luči na semaforjih večinoma vzdržuje vzdrževalec oz. koncesionar za ceste. Njegov preglednik takoj po tem ko opazi, da luč ne dela, zadevo prijavi in luč je zamenjana naslednji delovni dan ali najkasneje v roku dveh dni. Če gre za kakšno drugo okvaro (elektro okvara, fizična okvara,…), pa je seveda potrebno poklicati druge (zunanje) izvajalce, ki okvaro odpravijo. To lahko včasih traja tudi kakšen teden – odvisno od napake. V kolikor gre za konkreten primer, naj se navede konkretna lokacija in datum, da bomo lahko konkretno odgovorili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.12.2014