Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal BORUT JENKO dne 30.04.2015

1. Na klančiči do ceste III je urejen dostop s poti do oziroma skozi en parkirni prostor, kjer še vedno manjka znak, da je tam prepovedano parkirati. 2. Pločnik od blokov proti OŠ Gorica je vedno zaseden s parkiranimi vozili in to kljub redarski službi. 3. Tlakovana peš pot, ki je oblikovana v pravem kotu ni primerna, saj se ljudje sprehajajo raje diagonalno po travi in blatu.

1. Hvala za opozorilo. Ustrezen znak bomo namestili v roku 14 dni. 2. Do jeseni bodo lahko avti parkirani v garažah, za katere pripravljamo tehnični pregled v prihodnjem tednu. Takrat se bodo pločniki, na katerih so parkirana vozila, sprostili. 3. Vašo pripombo smo posredovali izvajalcu novega bloka in bo zadevo uredil še pred predajo bloka.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Rekreacijska pot na Koželj je skoraj neprehodna. Velenjski planinci so jo že enkrat lepo uredili, sedaj je pa vse drugače. Po dolinskem delu so zelo globoke vgreznine od vlačenja hlodov. Do glavne ceste v hrib pa leži polno vejevja in dreves. Po tej poti je hodilo veliko ljudi. Zanima me, kdo bi moral to urediti?

Poti na Koželj niso na občinskih parcelah, ampak so v lasti več lastnikov, zato nimamo vpliva na odstranjevanje dreves. Planinci so poti že urejali poti in jih bodo tudi v prihodnje, vendar le najnujnejše.

Odgovor posredoval-a: Urad za okolje in prostor MOV dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

V Sončnem parku, kjer je igrišče za otroke Rudarska vas, ni WC-ja. Tam se zadržujejo tako otroci, kot starejši. Poleg tega s seboj pripeljejo pse, ki nemoteno hodijo po zelenicah, kamor ne spadajo. Predlagam, da se tja pošlje redar ali prepove psom vstop.

Sončni park je pred leti postal spet odprt za sprehajalce s psi. Res pa je pse prepovedano voditi v del parka, kjer je vodomet – labirint in v tisti del parka, kjer je igrišče. Na obeh mestih je postavljena tabla, na kateri je znak za prepovedano sprehajanje psov. Velikokrat se zgodi, da pridejo v park družine z otroci, zraven pa pripeljejo še svojega psa. Redarji so seznanjeni s tem in tudi prisotni v Sončnem parku. Odgovor glede sanitarij v Sončnem parku še sledi.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 23.04.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Zanima me, kdaj bo odprta daljša pot okoli Velenjskega jezera, ki jo zelo pogrešamo?

Zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, bo pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera do nadaljnjega še vedno zaprta.

Odgovor posredoval-a: Premogovnik Velenje, d. d. dne 23.04.2015


Komentirala Darinka Barle dne 14.02.2015

Stanovalci bloka Foitova 8, Velenje so me opozorili, da na njihovem parkirišču ni javne razsvetljave, ker je luč že dalj časa v okvari. Prav tako sem opazila pred vhodom Mestne četrti Levi breg zahod na Foitovi 2 nevarnost za pešce, ker je dvignjen odtočni jašek in površina ni ravna. Nastala je velika grbina, posebno nevarna za padec (zlom, zvin noge ali še kaj hujšega) ob slabi vidljivosti.

Odgovor glede grbine na Foitovi 2: Parcela, na kateri je posedeno dvorišče (zato je jašek dvignjen), je v lasti etažnih lastnikov. Predlagamo, da se za rešitev obrnejo na upravnika bloka. Odgovor glede razsvetljave na parkirišču na Foitovi 8: Iz Urada za komunalne dejavnosti MOV so pred tednom dni obvestili Elektro Celje, da je luč v okvari. Navadno se tovrstne zadeve uredijo v štirinajstih dneh.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.02.2015