Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal-a Neznan Neznan dne 22.12.2015

Železniška postaja v Velenju ni prilagojena invalidskim vozičkom in gibalno oviranim. Vhod v prostor, kjer je mogoče kupiti karte, je preozek. Pri enem vhodu je stopnica, pri drugem pa zelo ozek pločnik. Vhod v čakalnico je opremljen s stopnico. Invalidski voziček ne more na vlak zaradi stopnic. Vhod je preozek. Kako se lahko invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo pelje z vlakom iz Velenja do Celja?

Na relaciji Celje – Velenje vozijo dizelmotorne garniture - DMG 813/814, t.i. Fiati in te garniture niso primerne za vstop oz. vkrcanje / izkrcanje oseb na invalidskih vozičkih. Rešitev bi bila v prenovi voznih sredstev. Želimo, da bi čimprej prišlo do posodobitve voznega parka za potniški promet in vemo, da bi bila rešitev v nabavi voznih sredstev. V zvezi z nabavo novih voznih sredstev gre za kompleksen in vreden projekt, ki zahteva potrditve s strani lastnika – države. Nakup sodobnih vlakov in ustrezno urejanje postajne infrastrukture so povezani s precejšnjimi stroški in se načrtujejo dolgoročno. Tudi če bi na omenjeni relaciji lahko vozil vlak, ki bi bil ustrezen za vkrcanje invalidskega vozička, postaja Velenje žal ni opremljena s pripomočki za vstop/izstop potnikov na invalidskih vozičkih. Tam ni premičnega osebnega dvigala za vstop/izstop potnika na invalidskem vozičku.

Odgovor posredoval-a: Slovenske železnice dne 22.12.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Od Velenjke do Mercatorja ni kolesarske steze, zato kolesarji vozijo po pločniku.

Omenjena cesta je državna cesta, zato bomo pobudo naslovili na upravljalca ceste Direkcijo RS za infrastrukturo.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.11.2015


Predlagal-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Na cesti pod gradom na Gorici je omejitev 50 km/h, morala bi biti največ 40 km/h, saj ni pločnika.

Omejitve 40, 60 in 80 km/h se ne postavljajo več. Lahko se postavi znak za 30 km/h.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.11.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Klančine so se začele luščiti in so postale nevarne. Robovi so ponekod previsoki. Invalidski voziček se zatakne, kar je lahko zelo nevarno. Primer: pod vhodom proti banki.

Klančine pri banki ne more sanirati Mestna občina Velenje, ampak banka. Ostale klančine po mestu bomo pregledali po zimskem obdobju v prihodnjem letu. Kjer bo potrebno, bomo opravili sanacijska dela.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 02.12.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Klopi v Velenju so prenizke, zato jih veliko starejših ne more uporabiti.

Ob zamenjavi obstoječih in pri nabavi novih klopi bomo pozorni tudi na višino sedenja. Hvala, da ste nas opozorili na to.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 25.01.2016