Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal Aleš Sebanc dne 08.04.2018

Predlog za osvetlitev dveh prehodov za pešce: 1. prehod za pešce ob Kopališki Cesti, kjer je Bazen Velenje, 2. prehod za pešce - križišče Rudarske cesta in Prešernove ceste pri NLB Velenje in pa Intesa San Paolo Bank, zraven Okrepčevalnice Mladost.

Prenova osvetlitve obeh prehodov za pešce se bo izvedla v letošnjem letu.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.04.2018


Predlagal Aleš Sebanc dne 14.03.2018

Predlog za osvetlitev dveh prehodov za pešce: Šaleška cesta pri Mercator Centru Velenje in križišče Rudarske in Prešernove ceste (pri NLB). Kdaj bosta ta dva prehoda osvetljena in prijazna do starostnikov?

Ogledi osvetlitve prehodov za pešce so se že izvedli. Prenova osvetlitve, na prehodu za pešce, na križišču Rudarske ceste in Prešernove ceste, pri NLB Velenje, se bo izvedla v letošnjem letu. Medtem ko se bo prenova osvetlitve prehoda za pešce, pri Mercator Centru Velenje, izvedla v projektu sanacije Šaleške ceste, in sicer predvidoma v letu 2019.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.04.2018


Vprašal-a neznan neznan dne 01.12.2016

Prehodi za pešce so v Velenju zelo nevarni, kar se je izkazalo s prometnimi nesrečami v zadnjem mesecu. Kako boste ukrepali?

Mestna občina Velenje je poskrbela za prenovo celotne razsvetljave, zato bodo bolje osvetljeni tudi prehodi za pešce. Na dan, 24. novembra 2016 smo v večernih urah naredili pregled osvetlitve prehodov za pešce s tehnično komisijo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ugotovljene nepravilnosti bomo odpravili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 01.12.2016


Vprašala ana kotnik dne 31.08.2016

Spoštovani Stanovalci novih blokov na Gorici, Goriška c. 52; 52a; 52b imamo velik problem, da ne rečem kar težavo s tem, ko se je dalo parkirni prostor med stavbnimi kompleksi v uporabo in se je odprla tudi cesta, ki je sedaj postala glavna prometnica za voznike, ki se vozijo Gorica- Celje ali Celje -Gorica. Ulica Koželjskega je enosmerna, a tega praktično nihče ne spoštuje. Vozi se v obe smeri, promet je velik in zelo, zelo moteč za nas stanovalce, še posebno za tiste, ki živimo v bloku ob šoli in imamo stanovanje neposredno ob parkirišču. V nižjih nadstropjih se nam praktično neprestano vozijo pod balkoni. To pot uporablja vse več manjših avtobusom, kombijev in poltovornjakov, da o osebnih avtomobilih in motoristih niti ne govorimo. Naj dodam še, da je to tudi zelo nevarno za otroke, ki se znajdejo pred blokom. Jutri se začne pouk in ves promet v šolo in iz šole bo šel pod našimi balkoni. Življenjski standard je izpod nivoja, miru ni niti podnevi niti ponoči. Edini način, da se omeji tak pretok prometa je, da se zapre izhod na Koželjskega ulico. Upam, da ste razumeli naš pereč problem in, da nam ga boste pomagali rešiti. Lep pozdrav.

Prometna ureditev obravnavanega področja je izvedena po projektu izgradnje garaže, trgovine in stanovanjskih blokov in je na tem mestu (zapora izvoza na Koželjskega) ni mogoče spreminjati. Glede vožnje v nasprotni smeri od dovoljene, po delu Koželjskega ulice ki je enosmerna, pa se bo v bodoče izvajal poostren nadzor.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 22.09.2016


Vprašal-a Neznan Neznan dne 07.01.2016

Pločnik ob Cesti talcev, ko greš proti železniški postaji in veterinarski postaji je preozek. Voziček in pešec se ne moreta srečati. Poleg tega je na pločniku v primeru dežja polno luž.

Po pregledu stanja sporočamo naslednje: - Po levi strani ceste je pločnik samo do konca objekta »Kolodvorska«. - Po desni strani je pločnik do železniške postaje. - Oba pločnika sta ustrezne dimenzije. - Zaradi snega na pločniku, morebitne poškodbe niso vidne oz. opazne. Spomladi bomo opravili ponoven ogled. V kolikor se bodo pokazale kakšne poškodbe, ki bi bile nevarne za pešce,jih bomo spomladi ustrezno sanirali.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 07.01.2016