Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Pomoč starejšim pri delu v hiši ali okrog hiše. Napravili bi seznam ljudi, ki bi bili pripravljeni za primerno plačilo pomagati.

Z odprtjem »Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja« se bo možno dogovoriti tudi o tem

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 13.10.2012


Vprašala Ne Vemo dne 13.10.2012

Čiščenje cest po zimskem posipanju s peskom so letos podaljševali v pomladne mesece, ...

Zimska služba (oz. tudi zimska sezona) traja od 15.11. do 15.3. vsako leto. Šele po 15. marcu (lahko tudi kasneje, če so zimske razmere še po tem datumu) se prične s pometanjem vseh površin.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012


Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Cesta v Bevče, brez pločnika, hitrih voznikov pa je vedno več, pešci ...

Pred časom je MO Velenje imela zagotovljena sredstva za izvedbo projekta »Pločnik ob cesti v Bevče«. Glede na to, da bi moral pločnik potekati po zasebnih zemljiščih ob cesti, smo predstavnike KS Gorica prosili, ...

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012


Vprašal Ne Vemo dne 13.10.2012

V KS Gorica je onemogočen prehod otrok in stanovalcev do vrtca, šole, pošte, ...

V začetku leta 2012 je bil sklican sestanek na Okrajnem sodišču v Velenju, z namenom, da se drugostopenjski prekrškovni organ seznani s postavljeno prometno signalizacijo. Sodnice so bile enotnega mnenja, da je prometna signalizacija, ki določa »lokalni promet« ustrezna in legitimna, ter ...

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012