Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal JANEZ MERC dne 05.11.2014

Ob prometnih konicah nastajajo zastoji pri krožišču ob Veleja parku. Zastoj in nevarnost na cesti predstavljata tudi dva prehoda za pešce, ki skačejo čez cesto. Predlagam rešitev problema prehoda za pešce z izgradnjo podhoda ali nadhoda za pešce in kolesarje.

Prehodi za pešce so pri pretočnosti krožišč največja težava. Pri vsakem načrtovanju (razne študije) se upoštevajo kot moteči faktor in temu primerno se potem izvede tudi krožišče. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila recenzirana s strani Direkcije RS za ceste, kjer na obstoječo rešitev ni bilo podanih pripomb, zato se je krožišče izvedlo takšno, kot je bilo zamišljeno. Tudi pri prevzemu, na katerem sta med drugim sodelovala prometni inšpektor in predstavnik policije, ni bilo opaženih težav. Vsekakor bi boljšo rešitev predstavljal ali podhod ali nadhod, vendar je sama investicija zelo draga, za kar pa trenutno ni na voljo finančnih sredstev.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Komentiral Jože MELANŠEK dne 04.11.2014

Generalno popravilo odštevalnikov na semaforiziranih križiščih v Velenju bo omogočilo boljši pretok prometa in manj nervoze med vozniki.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 05.11.2014


Vprašal Borut Jenko dne 02.11.2014

Že nekaj mesecev ne deluje odštevalnik časa na semaforiziranem križišču pred tunelom, ki je odlična rešitev za brzdanje neučakanosti čakajočih voznikov. Zakaj se to ne popravi ? Bilo je danih že več javnih pripomb in ne želimo izgovorov, pač pa popravilo in ponovno vzpostavitev koristnega delovanja odštevalnika!

Po šestih letih delovanja sistema odštevalnih prikazovalnikov na semaforjih je bilo potrebno opraviti generalni servis celotnega sistema, zaradi česa smo odštevalnike izklopili. Po zaključku servisa, predvidoma v sredo 12. novembra 2014, bomo ponovno vzpostavili sistem odštevalnih prikazovalnikov na semaforjih. Servisno storitev opravlja pooblaščeno podjetje Elektro signal, d. o. o., iz Celja. V mestni občini Velenje so odštevalniki postavljeni na semaforiziranih križiščih Šaleške in Goriške ceste, Šaleške in Kidričeve ceste, Foitove in Partizanske ceste ter na Partizanski cesti pri trgovskem centru Lidl. V prihodnjem letu bomo namestili dodatne odštevalnike na križiščih Prešernove in Kidričeve ceste, Tomšičeve in Kidričeve ceste, Ceste Talcev in Tomšičeve ceste ter Šaleške in Rudarske ceste.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.11.2014


Predlagal B JENKO dne 02.11.2014

Preureditev klančine s Ceste 3 v "parkirano vozilo" bi se lahko uredila tako, da bi prehod peš poti na parkirišču zasedel samo eno parkirišče, ki bi ga bilo potrebno zaščititi s talno oviro.

Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.03.2015


Predlagal Milan Koren dne 31.10.2014

Od stopnic naprej je strma in drseča grbina, ki je nevarna posebno v zimskem času. Grbina naj se malo poravna, naredijo naj se stopnice ali varnostna ograja za oprijem. Tudi asfalt je močno razpokan in ga je potrebno obnovit. Glej sliko A in B. Pred vstopom na cesto za Lipo so še štiri stopnice, katere so ponoči nevidne. Niso razsvetljene zaradi tik ob poti nasajenega grmičevja. Glej sliko D posneto ponoči . Še večja nevarnost je, ker se lahko spotakneš in padeš na cesto, v tem trenutku pa naj pripelje avto in nesreča je tu.

Odgovor na predlog glede grbine: Predvidevamo, da bomo v letu 2015 postavili držalo za pešce na kritičnih mestih, vzdolž poti. Odgovor na pripombo glede slabo osvetljenih stopnic: Zadevo smo si ogledali s predstavnikom MČ Gorica. V naslednjih dneh bomo zasaditev, ki zastira pot svetlobi, odstranili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014