O projektu

Projekt »Velenje, starosti prijazno mesto« izvaja Mestna občina Velenje od leta 2009. Cilj projekta je izboljšanje življenja starejših občanov naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN, v Sloveniji pa ga vodi Inštitut Antona Trstenjaka.

Zasnovali so ga kot odgovor na starajoč se svet, na katerega bodo odgovor morali dati prebivalci sami. Starosti prijazno mesto je še mnogo več. Je kakovost bivanja, je način življenja, je sodobna urbana filozofija. Današnja mesta naj bi meščanom omogočala zdravo in aktivno življenje, kar pomeni, da prebivalcem nudijo možnosti, prek katerih lahko uresničujejo prvine svojega zdravja, se aktivno vključujejo v življenje mesta in uživajo socialno ter zdravstveno varnost. Velika umetnost politike je, kako v mestih zagotoviti pravičen socialni in ekonomski razvoj, ki vključuje tudi aktivno in zdravo staranje. Ena od možnih oblik ustvarjanja in vzdrževanja takega okolja je projekt Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta.

V Mestni občini Velenje se je v projekt vključilo 65 občank in občanov, ki sestavljajo seniorski odbor. Člani častnega seniorskega odbora so prejeli posebne knjižice, priročnike z navedbo značilnosti starosti prijaznih mest, v katere so vpisovali svoja opažanja o Velenju in predloge za izboljšanje kakovosti življenja v mestu. V letu 2013 smo šli korak dlje in skupaj s podjetjem Tecum začeli snovati ideje za spletno aplikacijo www.starostiprijazno.si. Aplikacija omogoča hitrejšo komunikacijo med občani in institucijami, ki so takoj obveščene o težavi in jo lahko začnejo reševati prej. Prednost je tudi v tem, da se je lahko poslužujejo vsi občani in ne le člani seniorskega odbora, kot je bilo to do sedaj.