Pdf

Označitev klančine pri poti od Kulturnega doma proti Foriju

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Označiti z barvo ali razširiti klančino pri poti od Kulturnega doma proti Foriju oz. na Prešernovo ...

Odgovor: Podobno kot zadnji dve leti, bomo tudi letos označili z rumeno barvo del stopnic v podhodu pri pošti in tudi nekatere druge. Prav tako bomo na podoben način označili klančino in stopnice pri Kulturnem domu.

Podrobnosti

Objava

Označiti z barvo ali razširiti klančino pri poti od Kulturnega doma proti Foriju oz. na Prešernovo cesto. Klančina je le na eni tretjini poti, sicer pa je dokaj visok robnik. Nevarnost za padec.

Odgovor

Podobno kot zadnji dve leti, bomo tudi letos označili z rumeno barvo del stopnic v podhodu pri pošti in tudi nekatere druge. Prav tako bomo na podoben način označili klančino in stopnice pri Kulturnem domu.

Poslano: 13. 10. 12