Pdf

Onemogočen prehod otrok in stanovalcev KS Gorica

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: V KS Gorica je onemogočen prehod otrok in stanovalcev do vrtca, šole, pošte, ...

Odgovor: V začetku leta 2012 je bil sklican sestanek na Okrajnem sodišču v Velenju, z namenom, da se drugostopenjski prekrškovni organ seznani s postavljeno prometno signalizacijo. Sodnice so bile enotnega mnenja, da je prometna signalizacija, ki določa »lokalni promet« ustrezna in legitimna, ter ...

Podrobnosti

Objava
  1. Rad bi se osebno sestal z najodgovornejšim za cestni promet Velenjske občine, da mu predstavi svoje videnje, rešitev problema, saj je ne omogočen prehod predšolskih, šolskih in vseh stanovalcev KS Gorica, ceste 5,6,7,8 do vrtca, šole, pošte, trgovine in avtobusne postaje na Gorici. Na križišču cest 5,6,7,8 ni označenega prehoda za pešce, smo stanovalci omenjene soseske v prometnem prekršku, saj ni označenega prehoda za pešce in v slučaju policijske kontrole, nas na tem območju lahko doleti kazen. Zato pozivam vse odgovorne za cestni promet v Občini Velenje, da se resno lotijo omenjenega problema. V slučaju prometne nesreče bo moral nekdo nositi odgovornost za nesrečo.
  2. Že podani predlog, vendar neuresničen: Postavljen vendar nenadzorovan prometni znak na križišču ulic Ceste 5, 6, 7, in 8. Tam je znak za prepovedan promet, razen za stanovalce KS Gorica. Odvija se pa regionalni promet v smeri Slovenj Gradec, Maribor ter Kardeljev trg naprej.
Odgovor

Redarska služba MOV vrši nadzor vsaj trikrat tedensko. Nadzor s strani občinskih redarjev se vrši na podlagi postavljene prometne signalizacije (dovoljeno za lokalni promet). Dodatno pojasnilo: V začetku leta 2012 je bil sklican sestanek na Okrajnem sodišču v Velenju, z namenom, da se drugostopenjski prekrškovni organ seznani s postavljeno prometno signalizacijo. Sodnice so bile enotnega mnenja, da je prometna signalizacija, ki določa »lokalni promet« ustrezna in legitimna, ter bodo temu primerno izvajale postopke zoper kršitelje, ki bodo prometno ureditev kršili, pod pogojem, da bomo (prekrškovni organ – medobčinsko redarstvo) kršiteljem dokazali tranzit skozi območje. Ne strinjajo pa se s postavljeno prometno signalizacijo prepoved prometa »razen za stanovalce KS Gorica«, saj voznike prometna signalizacija, »dovoljeno za lokalni promet« zavaja, da zapeljejo v to območje, v kolikor imajo cilj v tem območju, na kar se znajdejo pred prometnim znakom, ki jim nadaljevanje poti prepoveduje. Menijo, da je postavitev takšne prepovedi nelegitimna, saj je postavljena zgolj zaradi olajšanja dela nazornim organom, zato je postavljena tudi na tako kratki razdalji. Sodnice menijo, da za dosego namena signalizacije povsem zadostuje prometna signalizacija »lokalni promet«. V primeru, da bodo prejele v postopek te primere, bodo postopke ustavile bodisi zaradi zavajajoče signalizacije, bodisi zaradi neznatne nevarnosti, saj gre za kršitev v dolžini dobrih 10 metrov.

Poslano: 13. 10. 12