Pdf

Vrečke in koši za pasje iztrebke

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Zelenice in pešpoti: ponekod so nameščene vrečke in koši za pasje iztrebke, vendar se še prepogosto pojavlja, ...

Odgovor: Nadzor se sicer opravlja, vendar ugotavljamo, da je v uniformi povsem neučinkovit, saj občani, ko vidijo uniformo počistijo za svojim psom. Nadzora v civilu za enkrat ne moremo opravljati, saj ...

Podrobnosti

Objava

Zelenice in pešpoti: ponekod so nameščene vrečke in koši za pasje iztrebke, vendar se še prepogosto pojavlja, da lastniki psov tega ne upoštevajo. V večjih mestih (Ljubljana, Maribor in po Evropi) je vse to nadzorovano in sankcionirano. Dober izziv za občinsko redarstvo! Domači ljubljenčki puščajo iztrebke na zelenicah, kljub vrečkam in košem ob potkah. Ni nobene kontrole in kazni. Samo pomislim lahko, kako to uspejo v Avstriji. Proračun Mestne občine Velenje je bolj prazen, mogoče bi ga s tem lahko nekoliko napolnili. Mogoče bi bilo treba organizirati redarje, da bi vsaj zjutraj ali zvečer organizirali pregled zelenic oziroma bi bili zjutraj na tistih mestih, kjer vodijo pse na stranišče. Kako bi se lahko mamice s svojimi otroci zamišljale, da bi se njihovi otroci usedli na travo.

Odgovor

Nadzori glede spoštovanja določb sprejetega odloka se opravljajo. Res pa je, da osem občinskih redarjev, ki poleg nadzora na območju Mestne občine Velenje opravlja nadzor še v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah ne zadošča za vse zelenice in tako pogost nadzor kot je zapisano v predlogu. Nadzor se sicer opravlja, vendar ugotavljamo, da je v uniformi povsem neučinkovit, saj občani, ko vidijo uniformo počistijo za svojim psom. Nadzora v civilu za enkrat ne moremo opravljati, saj zakon zahteva, da občinski redar opravlja nadzor v uniformi. Podali smo tudi predlog za spremembo zakonodaje, da bi lahko občinski redarji opravljali nadzor v civilu. Redarstvo predlaga, da se na zelenicah, ki so namenjene igri otrok, posebej označijo s prepovedjo vodenja psov, saj tudi v primeru ustreznega čiščenja za psi, ni mogoče zagotoviti ustrezne higiene. V primeru takšne označitve je tudi nadzor bolj učinkovit.

Poslano: 13. 10. 12