Pdf

Zeleni interval na semaforjih za slepe je prekratek

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Na prehodih za pešce na cestah s štirimi pasovi in semaforjih z napravo za slepe je semaforski interval ...

Odgovor: Čas prehoda za pešce pa je izračunan na dejansko obremenitev prehodov, saj je pred programiranjem projektant izvedel tudi štetje pešcev, ki prehajajo čez cesto.

Podrobnosti

Objava

Na prehodih za pešce na cestah s štirimi pasovi in semaforjih z napravo za slepe je semaforski interval (zelena luč) je še vedno prekratek!

Odgovor

Časovni intervali semaforjev na Šaleški cesti so optimizirani tako, da ima križišče največjo možno prepustnost. Čas prehoda za pešce pa je izračunan na dejansko obremenitev prehodov, saj je pred programiranjem projektant izvedel tudi štetje pešcev, ki prehajajo čez cesto.

Poslano: 13. 10. 12