Pdf

Namestitev klopi ob peš poteh

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Starejši dajejo predloge, da bi bilo primerno ob peš poteh, npr.: Šalek - Zdravstveni dom ...

Odgovor: Letos poleti smo v mestu postavili 10 klopi na novih lokacijah, ki jih občani že s pridom uporabljajo. Večino lokacij smo določili v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti.

Podrobnosti

Objava

Starejši dajejo predloge, da bi bilo primerno ob peš poteh, npr.: Šalek - Zdravstveni dom – šola Antona Aškerca – proti Gorenju, namestiti nekaj klopi, da se lahko starejši tudi spočijejo. Predlog: krajevna društva upokojencev, skupaj z Mestnimi četrtmi in Krajevnimi skupnostmi naj pripravijo predloge lokacij /namestitvenih mest za klopi!

Odgovor

Letos poleti smo v mestu postavili 10 klopi na novih lokacijah, ki jih občani že s pridom uporabljajo. Večino lokacij smo določili v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti. Med novimi lokacijami je tudi pot ob Paki nasproti Partizanske ceste med Gorenjem in Hoferjem.

Poslano: 13. 10. 12