Pdf

Očiščenost pločnikov

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Pločnik proti Selam je bil očiščen komaj tri dni nazaj, ...

Odgovor: Zimska služba (oz. tudi zimska sezona) traja od 15.11. do 15.3. vsako leto. Šele po 15. marcu (lahko tudi kasneje, če so zimske razmere še po tem datumu) se prične s pometanjem vseh površin.

Podrobnosti

Objava

Pločnik proti Selam je bil očiščen komaj tri dni nazaj, priključki na cesto še vedno niso očiščeni. (Šalek mimo novih blokov)

Odgovor

Zimska služba (oz. tudi zimska sezona) traja od 15.11. do 15.3. vsako leto. Šele po 15. marcu (lahko tudi kasneje, če so zimske razmere še po tem datumu) se prične s pometanjem vseh površin. Koncesionarja prednostno pometata vse javne površine v centralnih predelih mesta, ki so v upravljanju občine. Za čiščenje priključkov (npr. proti blokom) so zadolženi lastniki oz. upravljavci teh površin. Zato v bodoče prosimo, da navedete točen naslov oz. lokacijo, da bomo lahko ustrezno ukrepali – opozorili koncesionarja ali upravnika.

Poslano: 13. 10. 12