Pdf

Ureditev pločnikov za pešce ob glavnih cestah

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Ureditev pločnikov za pešce ob glavnih cestah npr. cesta v gornji Šalek, ...

Odgovor: Pločnik do vrtičkov na Gorici je imela MO Velenje namen zgraditi pred časom, ...

Podrobnosti

Objava
  1. Ureditev pločnikov za pešce ob glavnih cestah npr. cesta v gornji Šalek, cesta do vrtičkov na Gorici
Odgovor

Pločnik do vrtičkov na Gorici je imela MO Velenje namen zgraditi pred časom, vendar nismo mogli doseči dogovora z lastniki zemljišč o brezplačnem odstopu zemljišča ob cesti, kjer bi pločnik potekal. Podobna situacija je tudi ob Cesti na Vrtače oz. ob Cesti v Zg. Šalek.

Poslano: 13. 10. 12