Pdf

Starinarna v Velenju

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Velenje bi potrebovalo tudi trgovino s starimi stvarmi ...

Odgovor: Mestna občina Velenje se je v prizadevanju za trajnostni razvoj mesta Velenje septembra 2010 vključila v projekt UseReuse, v sklopu katerega načrtujemo vzpostavitev Centra ponovne uporabe (v nadaljevanju CPU) v Velenju.

Podrobnosti

Objava

Odpreti trgovino Starinarna - poceni roba

Odgovor

Mestna občina Velenje se je v prizadevanju za trajnostni razvoj mesta Velenje septembra 2010 vključila v projekt UseReuse, v sklopu katerega načrtujemo vzpostavitev Centra ponovne uporabe (v nadaljevanju CPU) v Velenju. V projektu nastopamo kot pridružen partner, kar pomeni, da nimamo predvidenih finančnih virov, pridobili pa smo usposobljeno kandidatko za vzpostavitev in vodenje CPU Velenje (t. i. promotorko CPU). Vzpostavitev CPU Velenje se predvideva novembra 2012 in sicer v prostorih Koroške 37A. MOV je preko javnih del zaposlila tudi eno osebo za delo v CPU in tako ustvarila 2 delovni mesti, v prihodnje pa se predvideva zaposlitev še več oseb iz ranljivih skupin. Center ponovne uporabe ali »REUSE« center je vrsta socialnega podjetja, kjer je omogočeno usposabljanje brezposelnim osebam iz ranljivih ciljnih skupin. Velika skrb pa je namenjena tudi okoljskemu osveščanju in informiranju širše javnosti (varčevanje z naravnimi viri, energijo, zmanjševanje količin odpadkov). Možnost za zaposlitev dobijo brezposelni iz ranljivih skupin, ki jim je na ta način omogočena vrnitev na aktivni trg dela oz. začetek njihove delovne poti. V Centru ponovne uporabe lahko različne izdelke po zelo ugodni ceni kupujejo predvsem socialno šibki prebivalci. Sama dejavnost je organizirana tako, da center prevzema odvečno opremo, ki je v bistvu vhodna surovina, direktno od fizičnih oseb ali preko zbirnih centrov. Gre predvsem za prevzem še uporabnih izdelkov ( pohištvo, gospodinjski aparati, računalniška oprema, igrače, športna oprema, razna oprema za dom, knjige in drugo). Sledi delovni proces čiščenja, popravila in obnove, nato je oprema pripravljena za prodajo. V prvi vrsti so artikli po simbolični ceni namenjeni ostalim.

Poslano: 13. 10. 12