Pdf

Pločnik Staro Velenje - Podkraj?

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Kdaj? ...

Odgovor: V letu 2013 je predvidena izgradnja omenjenega pločnika.

Podrobnosti

Objava

Pločnik Staro Velenje - Podkraj, pod gradom

Odgovor

Na podlagi idejne zasnove pločnika v Starem Velenju 8, ki je bila pridobljena v tem letu, je potrebno, da MOV pridobi potrebna zemljišča za ureditev omenjega pločnika. Ker zadeve kot so geodetska odmera, pridobitev odločbe iz Geodetske uprave RS, sklenitev menjalnih pogodb z strankami in podobno trajajo dolgo časa, se bo zadeva dokončno uredila v naslednjem letu. Torej v letu 2013 je predvidena izgradnja omenjenega pločnika.

Poslano: 13. 10. 12