Pdf

Nepravilno nameščeni kontejnerji

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Kontejnerji za odpadke na Tomšičevi, nekateri zasedajo pločnik

Odgovor: Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov so postavljeni na za ta namen zgrajenem platoju in ne zasedajo pločnikov.

Podrobnosti

Objava

Kontejnerji za odpadke na Tomšičevi, nekateri zasedajo pločnik

Odgovor

Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov so postavljeni na za ta namen zgrajenem platoju in ne zasedajo pločnikov.

Poslano: 13. 10. 12