Pdf

Nova tržnica izven središča mesta?

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Tržnica v centru Velenja se je porušila in nova naj bi se gradila izven središča mesta

Odgovor: Trenutno v MOV ne razmišljamo o preselitvi tržnice na drugo lokacijo.

Podrobnosti

Objava
  1. Tržnica v centru Velenja se je porušila in nova naj bi se gradila izven središča mesta. - Tržnica je nakupovalno in tudi družabno središče, kjer se mnogi ljudje, posebno starejši občani srečujejo, poklepetajo in skupaj gredo na kavo. Ta družabna srečanja so mnogim starejšim edina možnost, kjer se povezujejo z zunanjim okoljem (srečanje različnih generacij). Tržnica in z njo povezano družabništvo je prav zagotovo zaslužna, da je mestno središče aktivno. S preselitvijo tržnice na lokacijo izven središča bi to družabništvo zatrli in središče mesta bi postalo
    podobno drugim mestom v Sloveniji, kjer so njihova središča mrtva. Velenje ni veliko in s tržno prodajo v središču lahko pokrijemo ponudbo in povpraševanje po tovrstnih izdelkih, ki ustreza obstoječi kupni moči in tudi prostora za postavitev stojnic je dovolj.
Odgovor

Trenutno v MOV ne razmišljamo o preselitvi tržnice na drugo lokacijo. S svojo dejavnostjo in lokacijo pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča, zakar se v MOV vseskozi prizadevamo. V kolikor bo na lokaciji porušene tržnice nastal nov objekt, se bomo v sklopu te gradnje z investitorjem poskušali dogovoriti o izgradnji prostorov za novo tržnico. Trditev o preselitvi tržnice na drugo lokacijo ni resnična.

Poslano: 13. 10. 12