Pdf

Pobuda za analizo stanja prometne varnosti

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Pobuda za analizo stanja prometne varnosti (križišča, prehodi za pešce, pločniki, šolske poti, najbolj iskane bližnjice, i.dr.) in posledično reševanja povečane varnosti občanov, predvsem otrok in starejših.

Odgovor: Mestna občina se zaveda problematike prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zato izvaja kar največ možnih dejavnosti za zagotavljanje le-te. Gradnja prehodov za pešce, pločnikov, kolesarskih stez in delovne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so le nekatere izmed njih, ki prinašajo večjo varnost udeležencev v prometu.

Podrobnosti

Objava
  1. Ker sem se odločil, da sodelujem v KO (koordinacijski odbor), predvsem na najširšem področju komunale v našem mestu, sem bil pobudnik za analizo stanja prometne varnosti (križišča, prehodi za pešce, pločniki, šolske poti, najbolj iskane bližnjice, i.dr.) in posledično reševanja povečane varnosti občanov, predvsem otrok in starejših. To je Svet za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem prometu pri MO Velenje tudi potrdil in posredoval Svetu za varnost MO Velenje. Problematika je bila obravnava tudi na seji Sveta MO Velenje v februarju 2012. Na tem področju menim, da je postopek od pobude do realizacije sklepa, predolg. Postopek od predloga do obravnave na Svetu MO Velenje je tekel skoraj eno leto, nato sledi še izvajalski del, ki po izkušnjah traja tudi vsaj še eno leto! Zato predlagam, da se Uradi MO Velenje (posamezni odgovorni nosilci in sodelavci) interdisciplinarno povezujejo in sprejmejo skupen operativni načrt izvedbe, opredeljen z nosilci in roki izvedbe. S tem bo učinkovitost postopkov bistveno večja in hitrejša.
Odgovor

Analiza stanja prometne varnosti (križišča, prehodi za pešce, pločniki, šolske poti, najbolj iskane bližnjice, i.dr.) je načrt, ki vsebuje prometne, družbene in ekonomske vidike odvijanja prometa v mestu. Na Mestni občini imamo podoben načrt Prometne študije občinskega prometnega omrežja, ki temelji na vseh zgoraj navedenih vidikih. Prometno študijo je izdelal zunanji sodelavec, ki je za končno obliko potreboval več kot eno leto. Takšen projekt je tudi finančno zelo obsežen, za kar pa na Mestni občini trenutno nimamo predvidenih sredstev. Mestna občina se zaveda problematike prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zato izvaja kar največ možnih dejavnosti za zagotavljanje le-te. Gradnja prehodov za pešce, pločnikov, kolesarskih stez in delovne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so le nekatere izmed njih, ki prinašajo večjo varnost udeležencev v prometu.

Poslano: 13. 10. 12