Pdf

Prešernova - prekratek čas prečkanje ceste za pešce

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Semaforji na Prešernovi cesti pri prehodu za lekarno imajo prekratek prehodni čas za pešce ...

Odgovor: Tako kot prehod za pešce, je zelo frekventna tudi cesta. Zaradi tega je projektant izbral tip prehoda z najavo pešca, kar pomeni, da pešec ob prihodu na prehod pritisne tipko in tako sproži program, ki po določenem času prižge rdečo luč vozilom na cesti in takrat lahko pešci varno prečkajo cesto.

Podrobnosti

Objava

Semaforji na Prešernovi cesti pri prehodu za lekarno imajo prekratek prehodni čas za pešce in ni usklajen z ostalimi semaforji na cesti.

Odgovor

Tako kot prehod za pešce, je zelo frekventna tudi cesta. Zaradi tega je projektant izbral tip prehoda z najavo pešca, kar pomeni, da pešec ob prihodu na prehod pritisne tipko in tako sproži program, ki po določenem času prižge rdečo luč vozilom na cesti in takrat lahko pešci varno prečkajo cesto. Na ta način je zagotovljen sprejemljiv pretok peš in motornega prometa. Uskladitev semaforja na mostu čez Pako z ostalima dvema na Kidričevi cesti bomo uredili v času sanacije Šaleške ceste, ko se bo dodatno izvedla povezava vseh semaforjev na Kidričevi cesti. S tem bomo še bolj optimizirali pretočnost prometa po tej cesti.

Poslano: 13. 10. 12