Pdf

Postajališča - klopce?

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Postajališča naj bi imela klopce.

Odgovor: V letu 2013 bo MOV skladno z razpoložljivimi sredstvi postavila klopce na postajališčih.

Podrobnosti

Objava

Postajališča naj bi imela klopce.

Odgovor

V letu 2013 bo MOV skladno z razpoložljivimi sredstvi postavila klopce na postajališčih.

Poslano: 13. 10. 12