Pdf

Cesta KS Gorica, za pešce več ni pravega prostora

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Cesta KS Gorica, kjer so začasna parkirišča na pločnikih, za pešce več ni pravega prostora

Odgovor: Začasna parkirišča na pločniku na Gorici so se izvedla z vednostjo predstavnikov KS Gorica, ki so se s posegom strinjali.

Podrobnosti

Objava

Cesta KS Gorica, kjer so začasna parkirišča na pločnikih, za pešce več ni pravega prostora. To velja tudi za cesto v Bevče.

Odgovor

Začasna parkirišča na pločniku na Gorici so se izvedla z vednostjo predstavnikov KS Gorica, ki so se s posegom strinjali. Na ta način smo pridobili še nekaj prepotrebnih parkirnih mest v času gradnje PSO Gorica. Po končani gradnji bomo pločnik spet namenili prvotnemu namenu.

Poslano: 13. 10. 12