Pdf

Cesta od Šercerjeve iz Jenkove proti Kidričevi 17 je zelo slabo urejena.

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Cesta od Šercerjeve iz Jenkove proti Kidričevi 17 je zelo slabo urejena.

Odgovor: V planih za naslednja leta bomo v okviru proračunskih zmožnosti upoštevali nujnost obnove cestnega omrežja.

Podrobnosti

Objava

Cesta od Šercerjeve iz Jenkove proti 17 Kidričevi je zelo slabo urejena. Cesta je zelo prometna in je slabo nasploh urejena, še posebno v zimskem času. Cesta se sicer urejuje sproti, vendar zelo površno in na kratki rok. Te slabe sanacije ceste so neprimerne in še poslabšujejo promet, ker je cesta vedno slabša. Predlagam celo preplastitev ceste in celotno sanacijo cestišča na daljši rok.

Odgovor

Problema se zavedamo, saj je večino starejših cest v MČ Desni breg načel zob časa. Ker predstavlja obnova cestnega omrežja v tem delu mesta precejšen zalogaj, si prizadevamo za njihovo postopno posodobitev. V planih za naslednja leta bomo v okviru proračunskih zmožnosti upoštevali nujnost obnove cestnega omrežja.

Poslano: 13. 10. 12