Pdf

Nevarna Šercerjeva cesta

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Šercerjeva cesta od 18. do 20. ne bi smela biti prevozna.

Odgovor: Gre za interni dovoz, ...

Podrobnosti

Objava

Šercerjeva cesta od 18. do 20. ne bi smela biti prevozna. V sedanjem stanju je zelo nevarna za stanovalce, posebno še za otroke, ki z vseh strani stopajo na cesto. Posebno nevarno je v zahodnem delu, ki je najbolj prometen.

Odgovor

Gre za interni dovoz, ki ni v lasti ali upravljanju občine.

Poslano: 13. 10. 12