Pdf

Pločnik na Lipo

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Pločnik na Lipo bi bil nujno potreben.

Odgovor: V planu za leto 2014 -2015.

Podrobnosti

Objava

Pločnik na Lipo bi bil nujno potreben, glede na to da so samo stopnice in ni možno voziti vozička.

Odgovor

Izgradnjo pločnika bomo planirali v proračunu za leto 2014 -2015.

Poslano: 13. 10. 12