Pdf

Kvaliteta kolesarskih stez v Velenju

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Velenje ima razmeroma veliko število kolesarskih stez in ob rekonstrukcijah se pojavljajo nove. Na žalost pa je njihova izvedba od najboljše do najslabše možne.

Odgovor: Projektiranje kolesarskih površin ureja zakonodaja, v kateri pa ni nikjer natančno določen in obdelan detajl prehoda s kolesarske steze na cesto. Izvajalcem je zato zelo težko ,,,

Podrobnosti

Objava

Velenje ima razmeroma veliko število kolesarskih stez in ob rekonstrukcijah se pojavljajo nove. Na žalost pa je njihova izvedba od najboljše do najslabše možne. Primer najslabše izvedbe je križišče Tomšičeve s Cesto talcev (pri železniškem prehodu), ki ga je mogoče prevoziti samo z dobro vzmetenim gorskim kolesom, najboljše pa na Tomšičevi od Zavoda za urbanizem proti blokom. Menim, da bi bilo treba postaviti interne standarde za naročilo izvajalcem del, kot kolesar bi z veseljem sodeloval v tej diskusiji.

Odgovor

Projektiranje kolesarskih površin ureja zakonodaja, v kateri pa ni nikjer natančno določen in obdelan detajl prehoda s kolesarske steze na cesto. Izvajalcem je zato zelo težko izvesti udobno klančino, saj se morajo držati pravil, ki določajo tudi višine pločnikov, naklonov in višine robnikov. V pripravi so nove smernice za projektiranje kolesarskih površin, ki bodo vključevale tudi rešitve izvedbe prehodov, ki bodo veliko bolj prijazni in udobni za kolesarje.

Poslano: 13. 10. 12