Pdf

Prometno varnostna kultura

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Kritična je prometno - varnostna kultura tako voznikov motornih vozil kakor tudi pešcev.

Odgovor: Pobuda bo uvrščena na dnevni red koordinacijskega odbora in seniorskega odbora.

Podrobnosti

Objava

Na podlagi analize na zadnji seji SPVCP MO Velenje (3. 4. 2012) je stanje prometne varnosti otrok in
starejših ugodno. Kritična je prometno - varnostna kultura tako voznikov motornih vozil kakor tudi pešcev. Pri bodočih aktivnostih je potrebno v okviru KO in seniorskega odbora spregovoriti o tej problematiki.

Odgovor

Pobuda bo uvrščena na dnevni red koordinacijskega odbora in seniorskega odbora.

Poslano: 13. 10. 12