Pdf

Usmerjevalne table v mestu

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Usmerjevalne table v mestu - menim,. da je potrebno le te ponovno pregledati in jih aktualizirati.

Odgovor: MO Velenje je v mesecu juniju nadgradila usmerjevalni sistem z družbenimi vsebinami, Vegrad je bil odstranjen, center mesta je z usmerjevalnim sistemom voden na vseh vstopih v mesto, vsa ...

Podrobnosti

Objava

Usmerjevalne table v mestu - menim,. da je potrebno le te ponovno pregledati in jih aktualizirati ( še vedno imamo tablo Vegrad na kar nekaj mestih), manjkajo table o napotitvi v mestno središče in o novih podjetniških centrih, ki nastajajo v mestu - npr. Trg mladosti, napotitev k zelenjavni oz. kmečki tržnici, sprehajalni coni Cankarjeva .....

Odgovor

MO Velenje je v mesecu juniju nadgradila usmerjevalni sistem z družbenimi vsebinami, Vegrad je bil odstranjen, center mesta je z usmerjevalnim sistemom voden na vseh vstopih v mesto, vsa večja pomembna podjetja v MOV so vodeni z usmerjevalnim sistemom, kot so Premogovnik Velenje, Gorenje, Veplas…. Manjših podjetij ne vodimo, ker smo na usmerjevalnih sklopih po pravilniku o prometni signalizaciji in opremi omejeni na 7 lamel.

Poslano: 13. 10. 12