Pdf

Napačno parkirana vozila

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Napačno parkirana vozila: vsaj polovico parkirnega časa stojijo nekatera vozilo neposredno na "zebri" proti OŠ Gorica,

Odgovor: Na tem mestu občinski redarji opravljajo nadzor vsaj 3x dnevno in če je katero vozilo tam parkirano ga oglobijo. Kršitve so redke, zato navedba o polovici parkirnega časa nikakor ne drži.

Podrobnosti

Objava

Pravilno parkirana vozila: peš pot se po klančini zaključi direktno v parkiranem vozilu !!! - napačno parkirana vozila: vsaj polovico parkirnega časa stojijo nekatera vozilo neposredno na
"zebri" proti OŠ Gorica - vkljub zagotovilom o "stalni kontroli občinskega redarstva". - eno ali dve vozili še vedno popolnoma zasedeta pločnik za pešce od OŠ Gorica do ceste pred blokom.

Odgovor

Kar se nanaša na napačno parkirana vozila (druga alineja). Na tem mestu občinski redarji opravljajo nadzor vsaj 3x dnevno in če je katero vozilo tam parkirano ga oglobijo. Kršitve so redke, zato navedba o polovici parkirnega časa nikakor ne drži. Glede zaparkiranja pločnika na tem delu smo opravili ogled (Glažer, Sovinek, Tkalec, Planinc) in ugotovili, da imajo pešci na tem mestu alternativo (pešpot vodi tudi mimo pločnika), zato tako parkirana vozila ne predstavljajo posebnega problema. Predvsem se je potrebno zavedati, da je na Gorici veliko pomanjkanje parkirnih prostorov, zato smo tudi pri kaznovanju tolerantni v največji možni meri, kar pomeni, da represivno ukrepamo samo zoper tiste voznike, ki onemogočajo promet drugih udeležencev.

Poslano: 13. 10. 12