Pdf

Nedokončane gradnje v soseski

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Skoraj v vsaki novi soseski z zasebnimi hišami se zgodi, da kakšen graditelj ni kos dokončati gradnje.

Odgovor: čakamo na odgovor Urada za urejanje prostora.

Podrobnosti

Objava

Skoraj v vsaki novi soseski z zasebnimi hišami se zgodi, da kakšen graditelj ni kos dokončati gradnje. Z zakonom bi bilo nujno postaviti rok za dograditev ali pa objekt dati na dražbo. Ti nedokončani objekti razpadajo in ogrožajo varnost sosedov.

Odgovor

čakamo na odgovor Urada za urejanje prostora.

Poslano: 13. 10. 12