Pdf

Gradnja varovanih stanovanj

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Zdi se mi zelo pomembno, da bi se začeli resno pogovarjati o gradnji varovanih stanovanj. Pri novogradnjah se naj planirajo manjša stanovanja-enosobna stanovanja, garsonjere, ki bi bile namenjen starostnikom, da se imajo možnost iz večjih stanovanj in hiš preseliti v ta stanovanja

Odgovor: Mestna občina Velenje skupaj z Nepremičninskim skladom PIZ d.o.o. Ljubljana, ki skrbi za gradnjo in oddajanje v najem oskrbovanih stanovanj že dlje časa načrtuje gradnjo stolpiča oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje. Zemljišče, na katerem bo potekala gradnja je v postopku sodne razdružitve z denacionalizacijskimi upravičenci. Takoj ko bo postopek končan, ...

Podrobnosti

Objava

Zdi se mi zelo pomembno, da bi se začeli resno pogovarjati o gradnji varovanih stanovanj. Pri novogradnjah se naj planirajo manjša stanovanja-enosobna stanovanja, garsonjere, ki bi bile namenjen starostnikom, da se imajo možnost iz večjih stanovanj in hiš preseliti v ta stanovanja. S tem se lahko formira skupnost, ki skrbi za varnost starostnikov, ki si med sabo pomagajo.

  Populacija starejših narašča, vendar se v Velenju varovana stanovanja ne bodo gradila. Razlog je v izgubi 
  namena stanovanja po smrti uporabnika, ki bi spremenilo svoj namen uporabe -  zasedba mlajše 
  generacije iz sorodstva. 
  Varovana stanovanja Velenje zagotovo potrebuje in ob podpisu lastniške ali najemne pogodbe, bi morali   
  zagotoviti strogo namensko uporabo tega stanovanja za starejše in gibalno ovirane osebe. 
  V primeru, da bi postalo varovano stanovanje lastniško, bi se morali že v nakupni pogodbi obvezati, da po 
  smrti uporabnika to stanovanje lahko po najemni pogodbi uporablja samo starejša oseba.

 Trenutno mnogo samih starejših žensk prebiva v velikih hišah, ki jih ob omejenih dohodkih izredno težko 
  vzdržujejo. Na ustreznih pogodbah z varovalom Mestne občine Velenje bi morali zagotoviti tem osebam 
  varovano lastniško stanovanje, hišo pa prodati za bivanje mlajšim osebam ali pa v ustreznem dogovoru 
  odstopiti sorodnikom. 
Odgovor

Mestna občina Velenje skupaj z Nepremičninskim skladom PIZ d.o.o. Ljubljana, ki skrbi za gradnjo in oddajanje v najem oskrbovanih stanovanj že dlje časa načrtuje gradnjo stolpiča oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje. Zemljišče, na katerem bo potekala gradnja je v postopku sodne razdružitve z denacionalizacijskimi upravičenci. Takoj ko bo postopek končan, se bodo izvajale aktivnosti za gradnjo. Stanovanja bodo predvidena za najem in ne prodajo, tako da lahko ob izselitvi ali smrti najemnika stanovanje zaseda edino starostnik in ne družina.

V skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi je ob vsaki gradnji novega objekta v projektu potrebno predvideti 10% stanovanj, namenjenih za invalide in temu tudi prilagojeno bivanje. Velikost stanovanj opredeljuje sam investitor in Mestna občina Velenje nima zakonske osnove, da bi investitorja zavezala k gradnji manjših stanovanj. V občini je v vseh večstanovanjskih objektih kar nekaj manjših stanovanj, ki so lahko predmet zamenjave ali odkupa za ustrezno reševanje stanovanjskih problemov starostnikov.

Lastništvo stanovanjske hiše je v privatni lastnini in lahko vsak lastnik s svojim premoženjem prosto razpolaga tako glede prodaje, kot uporabe. Trenutno v Mestni občini Velenje ni investitorja, ki bi izvajal gradnjo oskrbovanih stanovanj za prodajo oziroma za trg.

Poslano: 13. 10. 12