Pdf

Potreba po pomoči osamljenim in prizadetim

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Že pri prvem sestanku so se predlagale t.i. trojke, predvsem na tistem področju, kjer je veliko starih ljudi, zato bi morali biti sklici občanov na vseh tistih mestih, kjer se zadržuje več starejših, potreba po pomoči osamljenim in prizadetim.

Odgovor: V okviru projekta »Socialna vključenost starejših v MOV« smo dne, 8.10.2012 v prostorih ŠPZDU Velenje, c. Bratov Mravljak 1, odprli »CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE VELENJA« V začetnem obdobju bo deloval dvakrat tedensko po 3 ure, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9,00 do 12,00 ure. Nabor aktivnosti, ki se bodo izvajale v centru, bo prilagojen željam in sposobnostim obiskovalcev in se bo sproti spreminjal glede na spremenjene potrebe oz. želje.

Podrobnosti

Objava

Že pri prvem sestanku so se predlagale t.i. trojke, predvsem na tistem področju, kjer je veliko starih ljudi, zato bi morali biti sklici občanov na vseh tistih mestih, kjer se zadržuje več starejših, potreba po pomoči osamljenim in prizadetim. - Seveda je tukaj vpliv družbene diferenciacije zelo velik, vpliv kapitala, in zato je sedaj vprašljivo, kako te ljudi, ki gledajo postrani in se sploh ne vključujejo med starejše, kako te ljudi pridobiti. Predlagam, da bi v vseh Krajevnih skupnostih, najprej v KS Šmartno povabili vse, ki bi bili pripravljeni sodelovati, tako da bi sprejemali in bili dovolj prijazni vsem tistim, ki so stari. Akcija za pomoč starim ljudem naj bi predvsem in najprej stekla v Zdravstvenih domovih in seveda
povezano z Domom ostarelih v Velenju. Za vključitev v univerzo najprej upokojenci, nato aktivni. V okviru naselij, blokov ali KS formirati skupine prostovoljcev, ki bi vodili gibalno ovirane osebe na
sprehod, eno do dve uri na dan (če sami niso sposobni), vključiti tudi učence in dijake. Slabovidnim ali slepim (v kolikor želijo) bi lahko prostovoljci brali novice iz časopisov ali knjigo. Ostaja problem medgeneracijskega povezovanja in s tem vzpostavljanja takšnih odnosov , ki bodo prijazni do vseh generacij. Generacije se morajo družiti , se na tak način spoznavati in presegati predsodke. Najustreznejša oblika bi bila v povečanju prostovoljnih aktivnosti za starejše, ki bodo
vključevale vse generacije. Pri tem se kaže problem pripravljenosti potencialnih mentorjev prostovoljcev. Kot eno izmed možnosti bi lahko preučili program počitnic malo drugače. Vsebina tega programa bi bilo druženje mladih z izbranim starostnikom. Pogostnost stikov in njihovo vsebino oblikujeta sama.

Odgovor

V okviru projekta »Socialna vključenost starejših v MOV« smo dne, 8.10.2012 v prostorih ŠPZDU Velenje, c. Bratov Mravljak 1, odprli »CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE VELENJA« V začetnem obdobju bo deloval dvakrat tedensko po 3 ure, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9,00 do 12,00 ure. Nabor aktivnosti, ki se bodo izvajale v centru, bo prilagojen željam in sposobnostim obiskovalcev in se bo sproti spreminjal glede na spremenjene potrebe oz. želje. V začetnem obdobju bi ponudili naslednje aktivnosti (postopno v odvisnosti od interesa udeležencev): - različne ustvarjalne delavnice (izdelovanje cvetja iz papirja, izdelava čestitk in okraskov pred prazniki in druga ročna dela), - krajši ali daljši sprehodi, v odvisnosti od sposobnosti in želja udeležencev
- igranje kart, šaha, - pogovori o različnih temah, o aktualnih dogajanjih, o problemih posameznikov, o potrebah po morebitni pomoči, o zdravstvenih težavah, izmenjava mnenj o zdravem načinu življenja, preprečevanju padcev in »domačih zdravilih«, izmenjava receptov in še kaj, - glede na želje in interese udeležencev bomo pripravili predavanja in okrogle mize o različnih temah na drugih lokacijah v popoldanskih ali večernih urah in povabili različne zunanje izvajalce, - glede na želje in interese udeležencev se bo nabor aktivnosti dopolnjeval z novimi dejavnostmi, po potrebi se bodo posamezne dejavnosti izvajale na posameznih zunanjih lokacijah, ki bodo ustreznejše po velikosti ali dostopnosti. Obiskovalce centra bomo spodbudili, da bodo tudi sami aktivno sodelovali pri iskanju novih aktivnosti, ki bi jih bilo možno izvajati v prostoru, ki je na razpolago. V odvisnosti od strukture obiskovalcev bi lahko občasno izvajali tudi razgovore o dobri knjigi, ki jo je posameznik prebral, o dobrem filmu, ali o izletu posameznika. Velik poudarek naj bi bil namreč na pogovorih, saj je eden glavnih ciljev centra skrb za večjo družbeno vključenost starejših in spodbujanje komunikacije med njimi. Dopoldneve bi lahko popestrili s pitjem čaja. Ob prihodu bi lahko 10 - 15 minut namenili kratkemu razgibavanju in izvajanju posameznih vaj za krepitev fizične aktivnosti in boljši razgibanosti (za prikaz vaj bi vsaj v začetku poprosili strokovnjake iz ZD, kasneje bi morda prevzel kdo od sodelujočih). Ko se bo pojavila potreba po organizaciji dejavnosti centra še preostale dni v tednu, bo center odprt tudi ostale dni. Prizadevamo si, da bi povabilo za udeležbo prispelo do vseh starejših, mlajših invalidnih oseb in ostalih, ki bi lahko bili udeleženci centra na eni in do predstavnikov vseh starostnih skupin, ki bi s svojimi idejami in pripravljenostjo na vodenje posameznih delavnic lahko prispevali k delovanju centra na drugi strani. Center mora znati povezati različne generacije, tako na strani uporabnikov kot na strani izvajalcev. Pri pripravi projekta smo upoštevali dejstvo, da se v Velenju vendarle veliko dogaja in da imajo starejši, ki po upokojitvi želijo ostati aktivni in kakorkoli vključeni v družabno življenje, veliko možnosti za sodelovanje v številnih društvih in drugih organizacijah, predvsem pa v velikem številu izobraževalnih ali družabnih aktivnostih v organizaciji Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zato so naše aktivnosti usmerjene v prvi vrsti v pridobivanje tistih posameznikov, ki zaradi različnih vzrokov živijo v osami in odmaknjeni od ljudi med zidove svojih stanovanj in kljub temu, da so osamljeni, ne najdejo načina za izhod v družbo. Prav tako je center namenjen družinam, ki imajo v svoji sredini starejše osebe, ki jih težko (ali ne morejo) pustijo same in bi želeli sebi privoščiti vsaj kdaj kako prosto urico. Dogovorite se in pripeljite jih k nam v center. Tam bodo spoznali nove ljudi, pridobili nove prijatelje in izvedeli kaj novega ali pa se preprosto le zabavali. Hkrati je aktivno sodelovanje v centru lahko priložnost za mlajše generacije, da si pridobijo izkušnje z delom s specifičnimi kategorijami prebivalcev in morda spoznajo, da bi prav na tem področju lahko našli svojo zaposlitev. Zato bomo vabili tudi mlade.

Poslano: 13. 10. 12