Pdf

Pomoč pri RK in Karitas

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: RK in Karitas bi morala imeti kontrolo pri pomoči občanu.

Odgovor: V okviru Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje deluje delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči, ki enkrat letno preverja sezname vseh pomoči, ki jih občani dobijo ...

Podrobnosti

Objava

RK in Karitas bi morala imeti kontrolo pri pomoči občanu. Nekateri dobijo pomoč kar pri obeh org. drugi pa nič.

Odgovor

V okviru Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje deluje delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči, ki enkrat letno preverja sezname vseh pomoči, ki jih občani dobijo na Centru za socialno delo, občini, Rdečemu križu in Karitasu. Trudimo se, da bi bila delitev pravična in da bi jo dobili resnično tisti, ki pomoč potrebujejo. Vsak občan, ki je socialno ogrožen, lahko zaprosi za pomoč.

Poslano: 13. 10. 12