Pdf

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje nima urejenega financiranja delovanja

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje nima urejenega financiranja delovanja, čeprav je njeno delo družbeno priznano in potrebno za zagotovitev aktivnega življenja starejših in vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Odgovor: Sestali se bodo s predstavniki Univerze za III. življenjsko obdobje in se pogovorili o možnostih sofinanciranja.

Podrobnosti

Objava

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje nima urejenega financiranja delovanja, čeprav je njeno delo družbeno priznano in potrebno za zagotovitev aktivnega življenja starejših in vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Prihodki starejših se zmanjšujejo in vedno manj družinskega proračuna se lahko nameni za aktivnosti starejših, čeprav starejši živimo dalj časa in vključitev v družbo potrebujemo. Aktivno življenje starejših jim zagotavlja tudi čim daljše zdravo življenje. Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje prosi občino, da poskuša sofinancirati univerzo, saj je to ustanova, ki izobražuje predvsem starejšo populacijo.

Odgovor

V zvezi z vašo pobudo se bomo sestali s predstavniki Univerze za III. življenjsko obdobje in se pogovorili o možnostih sofinanciranja.

Poslano: 13. 10. 12