Pdf

Odpadno olje

Poslal Milja Krajnc, milja.krajnc@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Gospa Kranjc sprašuje: Odpadno olje lahko oddaš odpad na zbirnem centru, ampak kako naj pride na cilj starejši brez prevoza in samo z možnostjo najetja taksija, ki si ga ne more privoščiti? Ali le lahko upamo na rešitev s postavitvijo posod? Hvala za konkreten odgovor in lepo vas pozdravljam.

Odgovor: Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje odgovarjajo, da se zbiranje odpadnega olja izvaja sočasno z zbiranjem nevarnih odpadkov. Odpadno olje je za okolje na nek način nevarno, če pride do razlitja, saj preprečuje mikroorganizmom, da opravljajo svoje procese, tako v vodi, kot v zemlji. Tudi oddaja olja na klic najbrž ne bo možna, ker draži sistem zbiranja. Zadeva bo obravnavana na redni koordinaciji v januarju. Eno je, ko gledamo iz vidika posameznika, ki je okoljsko ozaveščen, drugo pa iz vidika sistemske ureditve in vidika sprejemljivih stroškov in vzdržnosti sistema. Oddaja je možna enkrat letno ob akcijah ali pa v zbirnem centru med letom. Od novembra 2018 imajo starejši in gibalno ovirani Velenjčani možnost brezplačnega prevoza med delovniki s Kameratom (080 15 70).

Podrobnosti

Objava

Postavila sem vprašanje v vezi s posodami za odpadno gospodinjsko olje v mestu Velenje. Pa na vprašanje zakaj naj ne bi bilo v mestu teh posod sploh niste odgovorili. Navajate to, s čimer smo že seznanjeni. Seveda lahko oddaš odpad na zbirnem centru, ampak kako naj pride na cilj starejši brez prevoza in samo z možnostjo najetja taksija, ki si ga ne more privoščiti? Ali le lahko upamo na rešitev s postavitvijo posod.? Hval za konkreten odgovor in lepo vas pozdravljam.

Odgovor

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje odgovarjajo, da se zbiranje odpadnega olja izvaja sočasno z zbiranjem nevarnih odpadkov. Odpadno olje je za okolje na nek način nevarno, če pride do razlitja, saj preprečuje mikroorganizmom, da opravljajo svoje procese, tako v vodi, kot v zemlji. Tudi oddaja olja na klic najbrž ne bo možna, ker draži sistem zbiranja. Zadeva bo obravnavana na redni koordinaciji v januarju. Eno je, ko gledamo iz vidika posameznika, ki je okoljsko ozaveščen, drugo pa iz vidika sistemske ureditve in vidika sprejemljivih stroškov in vzdržnosti sistema. Oddaja je možna enkrat letno ob akcijah ali pa v zbirnem centru med letom. Od novembra 2018 imajo starejši in gibalno ovirani Velenjčani možnost brezplačnega prevoza med delovniki s Kameratom (080 15 70).

Poslano: 23. 11. 19