Pdf

Invalidom prijazni ukrepi (taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic...)

Poslal Aleš Sebanc, ales.cnabes@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Predlagam, da se uredijo talne oznake za slepe in slabovidne tam kjer manjkajo: Aškerčeva cesta, Cesta na jezero, Podhod pri Vili Bianci, pot do Vile Biance, Podhod Pesje, Kopališka cesta, Spominski center, Avtobusna postaja Velenje, Cesta talcev do Železniške postaje, Kopališka cesta do Vile Herbestein – tukaj tudi manjka pločnik.

Odgovor: Mestna občina Velenje v okviru načrtovanja in izvedbe vseh novih investicij v cestno infrastrukturo vedno upoštevamo tudi izvedbo ukrepov prijaznim do invalidov – npr. taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic … Tako bomo ravnali tudi v bodoče. V sklopu rednih letnih ukrepov pa na območju celotne občine izvajamo (oz. prilagajamo) ponižanje robnikov na obstoječih pločnikih in peš površinah v mestu (v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). Na območju občine načrtujemo tudi izgradnjo novih pločnikov, letos je predvidena izgradnja dveh – na Konovem, ob Konovski cest (od odcepa za dom KS Konovo do Kumra - križišče z Župančičevo cesto) in v Podkraju (ob LC 450 141 pri Bizjaku). Izgradnja novih pločnikov je odvisna predvsem od uspešne pridobitve zemljišč po katerih naj bi se zgradil pločnik in od finančnih sredstev. Žal zemljišče med Kopališko cesto in Vilo Herbestein ni v naši lasti in tam ne moremo pristopiti k izgradnji pločnika.

Podrobnosti

Objava

Predlagam, da se uredijo talne oznake za slepe in slabovidne tam kjer manjkajo: Aškerčeva cesta, Cesta na jezero, Podhod pri Vili Bianci, pot do Vile Biance, Podhod Pesje, Kopališka cesta, Spominski center, Avtobusna postaja Velenje, Cesta talcev do Železniške postaje, Kopališka cesta do Vile Herbestein – tukaj tudi manjka pločnik.

Odgovor

Mestna občina Velenje v okviru načrtovanja in izvedbe vseh novih investicij v cestno infrastrukturo vedno upoštevamo tudi izvedbo ukrepov prijaznim do invalidov – npr. taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic … Tako bomo ravnali tudi v bodoče. V sklopu rednih letnih ukrepov pa na območju celotne občine izvajamo (oz. prilagajamo) ponižanje robnikov na obstoječih pločnikih in peš površinah v mestu (v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi).

Na območju občine načrtujemo tudi izgradnjo novih pločnikov, letos je predvidena izgradnja dveh – na Konovem, ob Konovski cest (od odcepa za dom KS Konovo do Kumra - križišče z Župančičevo cesto) in v Podkraju (ob LC 450 141 pri Bizjaku). Izgradnja novih pločnikov je odvisna predvsem od uspešne pridobitve zemljišč po katerih naj bi se zgradil pločnik in od finančnih sredstev.

Žal zemljišče med Kopališko cesto in Vilo Herbestein ni v naši lasti in tam ne moremo pristopiti k izgradnji pločnika.

Poslano: 21. 12. 18