Pdf

Kolesarski stezi: Šentilj in Škale

Poslal Aleš Sebanc , ales.cnabes@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Predlagam, da se uredijo kolesarske steze ob državnih cestah in sicer: Velenje -Kavče - Arnače - Ložnica do meje s občino Polzela in Velenje - Škale - Plešivec - Graška Gora - Šmiklavž.

Odgovor: Cesti Velenje-Kavče-Arnače-Ložnica do meje z občino Polzela ter Velenje-Škale-Plešivec-Graška gora-Šmiklavž sta državni cesti in vse navedene pobude sprejema njihov upravljavec, Direkcija za infrastrukturo. Odsek cesta Arnače-Ložnica je v letošnjem letu predviden za sanacijo/preplastitev cestišča, drugi ukrepi niso predvideni. Na odseku ceste Velenje-Škale – od konjereje do križišča pod klancem v Škalah pa je v prihodnjem letu predvidena rekonstrukcija ceste, v dolžini 900 m, vendar izgradnja kolesarske steze ni predvidena (kljub pozivom MOV), predvidena pa je izgradnja pločnika.

Podrobnosti

Objava

Predlagam, da se uredijo kolesarske steze ob državnih cestah in sicer: Velenje -Kavče - Arnače - Ložnica do meje s občino Polzela in Velenje - Škale - Plešivec - Graška Gora - Šmiklavž.

Odgovor

Cesti Velenje-Kavče-Arnače-Ložnica do meje z občino Polzela ter Velenje-Škale-Plešivec-Graška gora-Šmiklavž sta državni cesti in vse navedene pobude sprejema njihov upravljavec, Direkcija za infrastrukturo. Odsek cesta Arnače-Ložnica je v letošnjem letu predviden za sanacijo/preplastitev cestišča, drugi ukrepi niso predvideni. Na odseku ceste Velenje-Škale – od konjereje do križišča pod klancem v Škalah pa je v prihodnjem letu predvidena rekonstrukcija ceste, v dolžini 900 m, vendar izgradnja kolesarske steze ni predvidena (kljub pozivom MOV), predvidena pa je izgradnja pločnika.

Poslano: 21. 12. 18