Pdf

Večja obveščenost starejših ljudi za kulturne dogodke v mestu

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Večja obveščenost starejših ljudi za kulturne dogodke v mestu. Razmisliti, kako bi našli ljudi,ki bi starejšega spremljal na kulturni dogodek.

Odgovor: Na Festivalu Velenje, kjer zbiramo podatke o kulturnih dogajanjih v našem mestu, se trudimo zbrati kar največ informacij o dogodkih različnih organizatorjev, ki jih nato preko različnih komunikacijskih kanalov posredujemo našim uporabnikom.

Podrobnosti

Objava

Večja obveščenost starejših ljudi za kulturne dogodke v mestu. Razmisliti, kako bi našli ljudi,ki bi starejšega spremljal na kulturni dogodek. Mogoče bi kdo bil pripravljen že za ceno vstopnice?

Odgovor

Pri pripravi vsakega posameznega dogodka je pomembno načrtovati tudi njegovo promocijo. Na Festivalu Velenje, kjer zbiramo podatke o kulturnih dogajanjih v našem mestu, se trudimo zbrati kar največ informacij o dogodkih različnih organizatorjev, ki jih nato preko različnih komunikacijskih kanalov posredujemo našim uporabnikom. Podatke o dogajanjih v mestu objavljamo v Koledarju prireditev v Velenju, ki izhaja vsak mesec, brezplačno pa je dosegljiv v vseh javnih institucijah v Velenju – med drugimi v knjižnici, galeriji, kulturnem domu, ljudski univerzi, zdravstvenem domu, na gradu, TIC-u, Mestni občini Velenje … Koledarje dostavljamo tudi na sedež Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje in v Dom za varstvo odraslih, na željo koledarčke pošiljamo tudi posameznikom na dom. Koledar prireditev je objavljen na spletnih straneh Festivala Velenje, Mestne občine Velenje, TIC-a, posamezni organizatorji pa objavljajo podatke o dogodkih tudi na svojih spletnih straneh. Informacije o dogajanjih objavljamo na videostraneh VTV-ja in Našega časa, seveda pa se poslužujemo tudi ostalih sodobnih oblik informiranja (e-vabila, Facebook, Twiter …). Na Festivalu Velenje vsak ponedeljek pripravimo rubriko Kam – kje – kdaj in ta zbirnik posredujemo številnim slovenskim medijem, vsak četrtek pa so tedenska kulturna dogajanja objavljena v posebni rubriki v Našem času. Za posamezne sklope prireditev izdajamo samostojne tiskovine, skoraj ob vsakem dogodku pa tudi letake, ki so dostopni po vsem mestu. V letu 2012 smo zaradi izjemnih kulturnih dogodkov še več pozornosti namenili plakatiranju v mestu (na Cankarjevi ulici so na velikem panoju objavljena vsa mesečna EPK dogajanja; vsak torek nalepimo nove plakate po vseh avtobusnih postajah v Velenju ter v prostorih kulturnih institucij; mesto je v letu 2012 prelepljeno s številnimi plakati dimenzije gigant – v velikosti 3 m x 4 m, kar nekatere že celo moti …). Na brezplačni telefonski liniji 080-88-09 vsako jutro posnamemo tudi dnevno napoved o aktualnih kulturnih in drugih dogajanjih. Informacij o kulturnih dogodkih torej resnično ne bi smelo manjkati.
Ideja o spremstvu starejših ljudi na kulturni dogodek je izvrstna. Morda bi bilo to mogoče izvajati preko izbirnih šolskih vsebin, lahko bi se povezali s prostovoljci različnih organizacij (MZPM, MC …), morda pa bi veljalo pripraviti poseben poziv za tovrstno aktivnost.

Poslano: 13. 10. 12