Pdf

Parkirna karta za invalide

Poslal Milja Krajnc, milja.krajnc@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Osebe, ki pridobijo pravico za pridobitev parkirnega mesta za invalide, se z njim nikakor ne ujemajo. Za pridobitev zdravnik izpolnjen obrazec potrdi, kar se vse prelahko pridobi, nasploh državljanom sosednjih republik prebivajočih v Sloveniji. Gospa je mnenja, da je premalo nadzora nad upravičenostjo do dovolilnic in naj se že enkrat v tej smeri nekaj ukrene. V okolju kjer prebiva je trdno prepričana, da polovica teh, ki so si zagotovili parkirni prostor do tega sploh niso opravičeni.

Odgovor: Oseba, ki ima bolezensko stanje in naj bi ji pripadala parkirna karta za invalide, mora na Upravni enoti izpolniti obrazec. Obstaja več kategorij, v katere uvrščajo prosilce parkirnih kart za invalide. Opis za pridobitev pravice do parkirne karte za invalide: 1. V četrtem odstavku 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in v Pravilniku o parkirni karti je zapisano kdo je upravičen do parkirne karte za invalide in kako jo bolnik invalid pridobi. 2. Bolnik mora imeti odločbo o invalidnosti, kjer mora biti zapisano vsaj 60 % telesna okvara ali vsaj 30 % telesne okvare zaradi mišičnega obolenja (OPOZORILO: ni dovolj samo odločba o invalidnosti III. ali II. kategorije brez določenega procenta telesne okvare). 2.1.Odločbo izda ZPIZ invalidska komisija. Vlogo za izdajo odločbe o invalidnosti z oceno procenta telesne okvare zaprosijo bolniki pisno sami ali s pomočjo osebnega zdravnika z izvidi, ki dokazujejo obolenje pri ZPIZ invalidska komisija na obrazcu ZPIZ 10340-1/1, kjer označijo "ZAHTEVO ZA PRIZNANJE PRAVICE DO INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO" s pripisom "ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDE". 3. Ko je oseba pridobila ustrezno odločbo od ZPIZ invalidske komisije, se oglasi pri osebnem zdravniku, ki na osnovi podane odločbe izpolnil obrazec "POTRDILO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA", kjer označil kolikšna je telesna okvara. 4. S potrdilom izbranega osebnega zdravnika, obrazcem VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE in dvema osebnima slikama, prosilcu na Upravni enoti, po plačilu takse za parkirno karto, izdajo parkirno karto za invalide. 5. Ko je oseba pridobila parkirno karto za invalide, se lahko parkira na vseh parkirnih mestih označenih z invalidskim znakom in dostopa do samih vhodov ustanov (seveda, če imajo to omogočeno), tako da ima parkirno karto na vidnem mestu v vozilu, najbolje spredaj ob vetrobranskem steklu. Parkirno karto za invalida, lahko uporablja, v katerem koli vozilu, le invalida morat voziti v vozilu, ko se parkira na parkirno mesto za invalide.

Podrobnosti

Objava

Poznam pravilnik za pridobitev invalidskega parkirnega mesta, ampak osebe katere pridobijo takšno pravico se z njim nikakor ne ujemajo. Za pridobitev zdravnik izpolnjen obrazec potrdi, kar se vse prelahko pridobi, nasploh državljanom sosednjih republik prebivajočih v Sloveniji. Menim, da je premalo nadzora nad upravičenostjo do dovolilnic in naj se že enkrat v tej smeri nekaj ukrene. V okolju kjer prebivam sem trdno prepričana, da polovica teh, ki so si zagotovili parkirni prostor do tega sploh niso opravićeni! Lep Pozdrav Milja

Odgovor

Oseba, ki ima bolezensko stanje in naj bi ji pripadala parkirna karta za invalide, mora na Upravni enoti izpolniti obrazec. Obstaja več kategorij, v katere uvrščajo prosilce parkirnih kart za invalide.

Opis za pridobitev pravice do parkirne karte za invalide:

  1. V četrtem odstavku 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in v Pravilniku o parkirni karti je zapisano kdo je upravičen do parkirne karte za invalide in kako jo bolnik invalid pridobi.

  2. Bolnik mora imeti odločbo o invalidnosti, kjer mora biti zapisano vsaj 60 % telesna okvara ali vsaj 30 % telesne okvare zaradi mišičnega obolenja (OPOZORILO: ni dovolj samo odločba o invalidnosti III. ali II. kategorije brez določenega procenta telesne okvare).

2.1.Odločbo izda ZPIZ invalidska komisija. Vlogo za izdajo odločbe o invalidnosti z oceno procenta telesne okvare zaprosijo bolniki pisno sami ali s pomočjo osebnega zdravnika z izvidi, ki dokazujejo obolenje pri ZPIZ invalidska komisija na obrazcu ZPIZ 10340-1/1, kjer označijo "ZAHTEVO ZA PRIZNANJE PRAVICE DO INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO" s pripisom "ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDE".

  1. Ko je oseba pridobila ustrezno odločbo od ZPIZ invalidske komisije, se oglasi pri osebnem zdravniku, ki na osnovi podane odločbe izpolnil obrazec "POTRDILO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA", kjer označil kolikšna je telesna okvara.

    1. S potrdilom izbranega osebnega zdravnika, obrazcem VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE in dvema osebnima slikama, prosilcu na Upravni enoti, po plačilu takse za parkirno karto, izdajo parkirno karto za invalide.
    2. Ko je oseba pridobila parkirno karto za invalide, se lahko parkira na vseh parkirnih mestih označenih z invalidskim znakom in dostopa do samih vhodov ustanov (seveda, če imajo to omogočeno), tako da ima parkirno karto na vidnem mestu v vozilu, najbolje spredaj ob vetrobranskem steklu. Parkirno karto za invalida, lahko uporablja, v katerem koli vozilu, le invalida morat voziti v vozilu, ko se parkira na parkirno mesto za invalide.

Poslano: 10. 4. 18