Pdf

Osvetlitev prehodov za pešce

Poslal Aleš Sebanc, ales.cnabes@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Predlog za osvetlitev dveh prehodov za pešce: Šaleška cesta pri Mercator Centru Velenje in križišče Rudarske in Prešernove ceste (pri NLB). Kdaj bosta ta dva prehoda osvetljena in prijazna do starostnikov?

Odgovor: Ogledi osvetlitve prehodov za pešce so se že izvedli. Prenova osvetlitve, na prehodu za pešce, na križišču Rudarske ceste in Prešernove ceste, pri NLB Velenje, se bo izvedla v letošnjem letu. Medtem ko se bo prenova osvetlitve prehoda za pešce, pri Mercator Centru Velenje, izvedla v projektu sanacije Šaleške ceste, in sicer predvidoma v letu 2019.

Podrobnosti

Objava

Moje vprašanje Pobuda Predlog bi bila da se še 2 prehoda za pešče osvetlita in sicer Šaleška cesta pri Mercator Centru Velenje in pa pri NLB Velenje na križišču Rudarska Prešernova cesta. Zanima me kdaj bosta ta 2 prehoda za pešče osvetlena in prijazno do starostnikov.

Odgovor

Ogledi osvetlitve prehodov za pešce so se že izvedli. Prenova osvetlitve, na prehodu za pešce, na križišču Rudarske ceste in Prešernove ceste, pri NLB Velenje, se bo izvedla v letošnjem letu. Medtem ko se bo prenova osvetlitve prehoda za pešce, pri Mercator Centru Velenje, izvedla v projektu sanacije Šaleške ceste, in sicer predvidoma v letu 2019.

Poslano: 14. 3. 18