Pdf

Prometna cesta na Koželjskega ulici na Gorici

Poslal ana kotnik, kotnik.anica@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Spoštovani Stanovalci novih blokov na Gorici, Goriška c. 52; 52a; 52b imamo velik problem, da ne rečem kar težavo s tem, ko se je dalo parkirni prostor med stavbnimi kompleksi v uporabo in se je odprla tudi cesta, ki je sedaj postala glavna prometnica za voznike, ki se vozijo Gorica- Celje ali Celje -Gorica. Ulica Koželjskega je enosmerna, a tega praktično nihče ne spoštuje. Vozi se v obe smeri, promet je velik in zelo, zelo moteč za nas stanovalce, še posebno za tiste, ki živimo v bloku ob šoli in imamo stanovanje neposredno ob parkirišču. V nižjih nadstropjih se nam praktično neprestano vozijo pod balkoni. To pot uporablja vse več manjših avtobusom, kombijev in poltovornjakov, da o osebnih avtomobilih in motoristih niti ne govorimo. Naj dodam še, da je to tudi zelo nevarno za otroke, ki se znajdejo pred blokom. Jutri se začne pouk in ves promet v šolo in iz šole bo šel pod našimi balkoni. Življenjski standard je izpod nivoja, miru ni niti podnevi niti ponoči. Edini način, da se omeji tak pretok prometa je, da se zapre izhod na Koželjskega ulico. Upam, da ste razumeli naš pereč problem in, da nam ga boste pomagali rešiti. Lep pozdrav.

Odgovor: Prometna ureditev obravnavanega področja je izvedena po projektu izgradnje garaže, trgovine in stanovanjskih blokov in je na tem mestu (zapora izvoza na Koželjskega) ni mogoče spreminjati. Glede vožnje v nasprotni smeri od dovoljene, po delu Koželjskega ulice ki je enosmerna, pa se bo v bodoče izvajal poostren nadzor.

Podrobnosti

Objava

Spoštovani

Stanovalci novih blokov na Gorici, Goriška c. 52; 52a; 52b imamo velik problem, da ne rečem kar težavo s tem, ko se je dalo parkirni prostor med stavbnimi kompleksi v uporabo in se je odprla tudi cesta, ki je sedaj postala glavna prometnica za voznike, ki se vozijo Gorica- Celje ali Celje -Gorica .Ulica Koželjskega je enosmerna a tega praktično nihče ne spoštuje. Vozi se v obe smeri promet je velik in zelo, zelo moteč za nas stanovalce, še posebno za tiste, ki živimo v bloku ob šoli in imamo stanovanje neposredno ob parkirišču. V nižjih nadstropjih se nam praktično neprestano vozijo izpod balkonov . To pot uporablja vse več manjših avtobusom, kombijev in poltovornjakov da o osebnih avtomobilih in motoristih niti ne govorimo. Naj dodam še, da je to tudi zelo nevarno za otroke, ki se znajdejo pred blokom . Jutri se začne pouk in ves promet v šolo in iz šole bo šel pod našimi balkoni. Življenski standard je izpod nivoja, miru ni niti podnevi niti ponoči. Edini način, da se omeji tak pretok prometa je , da se zapre izhod na Koželjskega ulico. Upam, da ste razumeli naš pereč problem in, da nam ga boste pomagali rešiti. Lep pozdrav.

Odgovor

Prometna ureditev obravnavanega področja je izvedena po projektu izgradnje garaže, trgovine in stanovanjskih blokov in je na tem mestu (zapora izvoza na Koželjskega) ni mogoče spreminjati. Glede vožnje v nasprotni smeri od dovoljene, po delu Koželjskega ulice ki je enosmerna, pa se bo v bodoče izvajal poostren nadzor.

Poslano: 31. 8. 16